Dobrim stvarima ne treba odoleti.

Zato Vas čekamo svakog dana od 10.00h do 23.00h

Adresa: Jevrejska 35, Novi Sad